Sorrento's Pizza Roma Logo

Fresh steak with 4 cheeses